Aktivní město

Postup při žádosti o příspěvek Aktivní město:
1) Zaregistrujte hráčku na portálu aktivnimesto.cz – Tatran Střešovice – vyberte sportovní aktivitu, kterou navštěvuje.
2) My následně potvrdíme, že k nám chodí.
3) Město nám v následujícím měsíci po našem potvrzení registrace pošle peníze – má na to 30 dnů po skončení kalendářního měsíce, v němž se žadatel registroval.
4) Na mail naší paní účetní jana.riedlova@tatran.cz pošlete žádost o zaslání příspěvku Kč 600,-. V žádosti prosím uveďte jméno dítěte, datum narození, jméno rodiče a číslo bankovního účtu, kam si přejete částku poslat.