akce květen/červen

24.5. – členská schůze volejbalového oddílu, 18 h, zasedačka – výbor VO zve všechny hráčky a členy oddílu starší 18ti let
4.6. – Tatran párty, 18 h, Andělka – zve florbal
7.6. – členská schůze TJ Tatran
11.6. – „Bílá sobota“ – zveme žákyně a jejich rodiče na přátelské hraní a posezení – více v kalendáři