Archiv pro rubriku: Archiv příspěvků

sportovní aktivity za nouzového stavu

Pro příštích 14 dnů byla vládou nastavena pravidla pro provozování organizovaného sportu, která jsou pro volejbal příznivá a nepřinášejí prakticky žádná nová omezení:
– tréninky a soutěže budou i nadále probíhat s dodržováním hygienických opatření, bez diváků,
– systém soutěží hraných turnajovým způsobem bude přizpůsoben danému limitu osob.

 

Vláda ČR vyhlásila svým usnesením nouzový stav na celém území ČR, který vstupuje v platnost 5. 10. 2020.
Sportovní aktivity toto rozhodnutí omezuje následovně: „Sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy tak, že se jich účastní pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu nepřevyšujícím 130 osob v rámci vnitřního i vnějšího sportoviště; stejné omezení se vztahuje i na přípravu sportovců pro sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy“.

kvalifikační turnaje žákyň 12. a 13. 9.

Z důvodu hygienických opatření respektujte tyto pokyny:
všichni, kdo se budou pohybovat v hale a nebudou účastníky právě probíhajícího zápasu (nebo předzápasového rozcvičení), tedy nebudou uvedeni v zápisu daného utkání, mají povinnost mít nasazenou roušku!!! To se týká nejen rodičů pro celou dobu turnaje (výjimka jen pokud v bufetu konzumují jídlo či pití), ale také hráček a trenérů mimo čas vlastních zápasů!!! Pro vstup do ZŠ platí povinnost se přezout. Prosíme o zvážení přítomnosti rodičů na zápasech vzhledem k omezenému možnému počtu osob v uzavřeném prostoru.
Děkujeme.

příměstský kemp

příměstský kemp
24. – 27.8.2020 (pondělí – čtvrtek)
9:00 – 15:00 h (ev. do 12 h), platba při příchodu
cena: 200,-Kč / den
sraz do 8:45 před Tatranem
s sebou: boty na ven i do tělocvičny, svačinu, pití
oběd není zajištěn, možný je v Café Andělka (cena cca 150,-, polévka cca 60,-)
trenér: Jana Hromádková
přihlášky e-mailem nebo sms (tel. 604 926 352)