České Budějovice

Velká cena mládeže města České Budějovice
sobota 31.8.2019
Městská hala Stromovka
účast týmů Chodova, Ostravy, Č.Budějic – kky, juni a Tatranu
Odjezd: pátek 30.8. – sraz 15:40 u piana na Hlavním nádraží
Příjezd: sobota 31.8.- cca 21:30 Hlavní nádraží
Ubytování: koleje Pedagog, ČB – nutno mít hotovost 300 Kč jako zálohu na klíč (dvojice)
Příspěvek na oběd, ubytování a dopravu 250 Kč ( sobotní oběd na hale)
Trenér Paňa