kvalifikace PP mlžky

12.09. od: 23:59

kvalifikační turnaj do PP mladších žákyň