PP stržky, T3

12.12. od: 08:15

PP starších žákyň