PP stržky, T5

30.01. od: 08:30

5.turnaj starších žákyň