Nabídka České olympijské nadace – finanční podpora sportujících dětí

Zde najdete informaci České olympijského výboru, který se rozhodl podpořit sportující děti. Prostřednictvím České olympijské nadace poskytne jednou ročně finanční příspěvek tomu žadateli, který splní podmínky pro zisk podpory. Podrobné informace najdete na http://nadace.olympic.cz/