úhrada soustředění

platbu za soustředění žákyň (Temešvár) uhraďte do 31.7.na účet:
č.ú. 53901515/2010, v.s. 214022
do poznámky nezapomeňte uvést příjmení hráčky