členská schůze

Členská schůze volejbalového oddílu TJ Tatran Střešovice se koná
v úterý 16. června 2020 od 17:30  h v zasedačce Tatranu.
Účast hráček starších 18 let, trenérů a funkcionářů je velmi žádoucí!!!