Členská schůze oddílu proběhla úspěšně

Za účasti 30 členů a 3 hostů (někteří v zastoupení a někteří přítomni on-line) proběhla včera v zasedací místnosti sportovní haly členská schůze oddílu volejbalu. Se zprávou o činnosti oddílu v roce 2020 seznámila přítomné sekretářka a do září 2020 předsedkyně oddílu Jana Hromádková, se zprávou o činnosti celé TJ nový předseda oddílu Jan Červenka. Pro rok 2021 máme za cíl udržení obou mládežnických extralig, tj. juniorek i kadetek. U mladší kategorie věříme i v boje o lepší umístění. Družstvo „A“ žen, jako tradiční účastník 1.ligy, by mělo opět bojovat v popředí tabulky. Hlavním přáním všech hráček ale je, aby po době pandemie mohly zase hrát volejbal a dokončit své sportovní sezóny.

Na závěr jednání členská schůze oddílu volejbalu TJ Tatran Střešovice, z.s., konaná dne 19.5.2021 přijala usnesení v tomto znění:
– schvaluje zprávu o činnosti oddílu za rok 2020,
– schvaluje delegáty pro členskou schůzi TJ Tatran Střešovice, z.s., konanou dne 8.6.2021, v počtu 6 (T. Blažek-Černianská, M. Štindlová, L. Cuřínová, M. Berka, M. Teplý, J. Červenka),
– schvaluje záměry a cíle činnosti oddílu pro rok 2021,
– pověřuje výbor oddílu vytvořením pracovní skupiny pro jednání:
a) o spolupráci s SK Španielka Řepy ve věci týmů mládeže (JKY a KKY),
b) s PVK Olymp Praha o dořešení situace ohledně přestupů a hostování hráček v sezonách 2020-21, 2021-22″.