sportovní aktivity za nouzového stavu

Pro příštích 14 dnů byla vládou nastavena pravidla pro provozování organizovaného sportu, která jsou pro volejbal příznivá a nepřinášejí prakticky žádná nová omezení:
– tréninky a soutěže budou i nadále probíhat s dodržováním hygienických opatření, bez diváků,
– systém soutěží hraných turnajovým způsobem bude přizpůsoben danému limitu osob.

 

Vláda ČR vyhlásila svým usnesením nouzový stav na celém území ČR, který vstupuje v platnost 5. 10. 2020.
Sportovní aktivity toto rozhodnutí omezuje následovně: „Sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy tak, že se jich účastní pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu nepřevyšujícím 130 osob v rámci vnitřního i vnějšího sportoviště; stejné omezení se vztahuje i na přípravu sportovců pro sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy“.