PP starší žákyně, T2

14.11. od: 08:30

PP stržky T2 - 3.liga

neděle 14.11.
ZŠ Mikulova 1594/4, Praha 4
začátek turnaje v 9 h, hrajeme 2.utkání
doprava: Metro C - Opatov a pak cca 5.min. chůze směrem do sídliště
Žádáme rodiče a fanoušky o dodržování současných nařízení v souvislosti s Covid 19. Pořadatel má je povinen od všech příchozích, požadovat při vstupu do prostor sportoviště
prokázání se bezinfekčností ve smyslu systému O-T-R. Pokud nedisponují platným potvrzením, pořadatel je nesmí na sportoviště
vpustit!
Současně připomínáme povinnost nošení roušek ve všech vnitřních prostorách.